Visionaire bijeenkomst over Werkplek Leren & Verbindend Leiderschap
Datum: 7 juni 2018
Locatie: Cultuurwerkplaats Zeezicht, Schelsberg 94, 6413 AG Heerlen

Organisatie & Stakeholders

Evolva Group & Coöperatie Verbindend Leiden met medewerking van Gilde Opleidingen, Fontys, Zuyd Hogeschool, MeanderGroep Zuid-Limburg, Rubicon Jeugdzorg, SGL Zorg, Zorg aan Zet, Zorg Techniek Limburg en Provincie Limburg

Visionaire bijeenkomst

Op donderdag 7 juni 2018 organiseerde Incredible Community Builders, in opdracht van Evolva Group en Coöperatie Verbindend Leiden, de visionaire bijeenkomst over Werkplek Leren en Verbindend Leiderschap. Voor dit evenement kozen we voor de unieke locatie van ‘Zeezicht’ op de Schelsberg in Heerlen. We toverden een loods om tot een fraaie congreslocatie.

Deze visionaire bijeenkomst werd gepresenteerd door Sander Kleikers en side-kick Marc Hermans. Interessante sprekers en gasten aan tafel, waaronder Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Werk en Welzijn, Peter Riezebos en Filip Dochy. Entertainment is er van Hey Angie en StandUp Musician Bart Kiers. De afsluitende netwerkborrel maakte het evenement compleet. Het programma werd live uitgezonden via livestream op YouTube.

Thema: De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Verbinding, flexibiliteit, leiderschap en blijven leren zijn onmisbaar voor ons allemaal. Praat mee over de toekomst van werkplek leren en verbindend leiderschap en ervaar tijdens deze unieke en interactieve middag het belang, de kansen en de mogelijkheden. Daarnaast staan netwerken en elkaar op een informele wijze leren kennen centraal tijdens deze middag. Met de gasten aan tafel praten wij over diverse onderwerpen en laten wij zien waar de organiserende partijen Evolva Group en Coöperatie Verbindend Leiden voor staan.

Programma

Tijdens het interactieve programma kwamen diverse onderwerpen aan bod. De bezoeker van het evenement kon vragen stellen en meningen delen met de gasten aan tafel.

Waarom is werkplek leren relevant en actueel?

In gesprek met Marleen van Rijnsbergen (Gedeputeerde Werk en Welzijn Provincie Limburg), Tjeerd de Jong (Fontys), Jan Valkenborgh (Metanoia), Ward Vijgen (Rubicon Jeugdzorg) en Leon Poels (SGL Zorg).

Wat is werkplek leren en hoe begin je eraan?

Filip Dochy geeft een mini-college en gaat daarna in gesprek met beeldend kunstenaar Peter Riezebos, bekend van zijn boek ‘Van Mavo tot Harvard’. Ook Lou Fredrix (TRIGOS Support / SIM LeerWerkFabriek), Martijn Jansen (Chef Kok Vermaat Partyservice), Annemarie van Kruijssen (Rubicon Jeugdzorg) en Carl Olivers (SGL Zorg) schuiven aan.

Kansen en uitdagingen

In gesprek met Petra Dassen (Burgemeester gemeente Beesel), Frans Wilms (auteur van het boek ‘Verbindend leiden’), Leo Urlings (SuperVisie Limburg BV), Huub Narinx (LWV), Raymond Clement (Zuyd) en Leon Lemeer (Zorg aan Zet).

Na deze gespreksronden wordt het ‘Evolva kwaliteitskeurmerk’ uitgereikt aan zes good-practice initiatieven.

That’s Incredible

Inspirerende opzet van visionaire bijeenkomst over Verbindend Leiderschap van en voor Evolva Groep (goed gedaan @bartkuipers Incredible). Goede sprekers, interactief, circusopstelling, tv-opnames, rondvliegende publieksmicrofoon, live-muziek. Creactivity! That’s the way, aha … (Daniel Lagarde, Wander)

Interessante middag gehad! Geen spijt van mijn besluit om dit symposium te bezoeken. (Miriam Goes-Daniels, Competente Zorg)

Was erg interessant Bart en top georganiseerd. (Ronald Pijls, Ivizi)

Dank voor jullie grote inspanningen! Alles was goed geregeld. Creatieve omgeving, leuke mensen om mee te werken. Gouden greep ook met Bart Kiers. Hele goede productie, met groot verantwoordelijkheidsbesef. Klasse werk. Mooi team hebben jullie. (Sander Kleikers, presentator)

Filip Dochy

Prof. dr. Filip J.R.C. Dochy studeerde Onderwijskunde, Bewegings-wetenschappen en Rechtswetenschappen aan de Universiteit van Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. In 1991 werd hij Doctor in de Onderwijstechnologie. Hij is hoogleraar Onderwijskunde & Corporate Training (bedrijfsdidactiek) aan de Katholieke Universiteit Leuven en hoogleraar Onderwijs-innovatie & IT aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft al als Visiting Professor opgetreden aan de Universiteiten van Goteborg (Zweden), de Chalmers University en de Brunel University in Londen.

Naast zijn werk als professor, heeft hij vele publicaties op zijn naam staan. Op basis van onderzoek en adviesprojecten op het gebied van leren, bedrijfsopleidingen en trainingen, de toekomst van het onderwijs en opleidingen, opleidings-didactiek, nieuwe onderwijsvormen, nieuwe toetsvormen, assessment en assessment center technologie heeft hij onder andere de volgende publicaties geschreven: ‘

  • ‘Competentiegericht opleiden en toetsen’.
  • ‘Opleiden tot constructivistisch onderwijs. Bepalende factoren en succesvolle leeromgevingen in de lerarenopleiding’.
  • ‘Coöperatief leren in een krachtige leeromgeving: Handboek probleemgestuurd leren’.
  • ‘Competentiegericht opleiden en toetsen’.

Van 2005-2007 was hij tevens President van de Europese Vereniging voor Onderzoek naar Leren en Instructie (EARLI.org). Thans is hij president van EAPRIL, European Association for Practitioner Research on Improving Learning in Education and Professional Practice. Daarnaast geeft prof. dr. F. Dochy lezingen en is hij actief als dagvoorzitter. In zijn lezingen gaat hij onder andere in op High Impact Learning en vele andere aspecten van het onderwijs. Klik HIER voor meer info over High Impact Learning. Het nieuwe boek over dit thema kun je HIER bestellen. Op 1 oktober 2018 vindt hierover tevens een congres plaats.

Peter Riezebos

Via de Mavo opgeklommen tot student aan de Universiteit Twente en Harvard en nu succesvol en bevlogen kunstenaar in Shanghai, China.

Creativiteit vormt de rode draad in het leven van Peter Riezebos. Hij groeide op met tekenen en schilderen als methode om zich te kunnen uiten. Riezebos kreeg in zijn jeugd onder meer de diagnose ADHD en Asperger. Zijn schooltijd was een moeilijke periode waarin hij dagelijks zijn creativiteit inzette om met de realiteit om te gaan. Vanwege een ingrijpende depressie en aanverwante problematiek werd Riezebos voor een jaar opgenomen in een kliniek. Stap voor stap klom hij uit dit diepe dal en startte met hulp van zijn vriendin Lindy met studeren. Met succes! Vier studies deed hij aan de Universiteit Twente: Psychologie, Filosofie, Communicatiewetenschap en Bedrijfskunde. Zijn ontwikkeling in die periode vatte hij in 2014 samen in het boek ‘Van Mavo tot Harvard’. Zijn ervaringen vertaalde hij verder op creatief vlak in schilderijen, tekeningen en gedichten.

Als ADHD’er geniet Peter een sterk associatief vermogen. In plaats van een mentaal obstakel hanteert hij deze ongelimiteerde creativiteit als een gave. Hij laat zich ongeremd verleiden tot onderbewuste uitingen. Juist vanuit zijn waardering voor deze spontane, pure creativiteit is hij een liefhebber van de COBRA-stijl.

Voor Peter Riezebos was de presentatie van zijn boek ‘Van MAVO tot Harvard’ de aanleiding om het Peter Riezebos Fonds in het leven te roepen. Met een deel van de opbrengsten van zijn boek, uit lezingen en van de verkoop van zijn kunstwerken, wil hij gedreven en getalenteerde leerlingen (al dan niet met leerobstakels) financieel en emotioneel ondersteunen.

Evolva Group

De kern van Evolva werkplek leren 3.0 is de duurzame samenwerking van zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers. Iedere dag werken, leren en creëren we samen. De eigen werkplek is onze leeromgeving. Met werkelijke problemen, complexe en minder complexe, uit de dagelijkse arbeidspraktijk. Kennisdelen is de kern van onze verbinding. En dat over de grenzen van de eigen organisatie heen én verbonden met alle Evolva-deelnemers.

De duurzame samenwerking tussen zorgorganisaties, opleidingsinstituten en techniek-ondernemers is een samenwerking die keihard nodig is. De samenleving verandert. Werken en leren verandert mee. Daar weten onze professionals alles van af. Het vraagt om een andere manier van kijken en werken. Maar ook om een andere manier van denken over leren c.q. bij- en nascholing. Die andere manier is werkplek leren 3.0. Onderwijs en de werkpraktijk brengen we dichter bij elkaar. Toekomstgerichte leertechnologie, de virtuele leeromgeving genoemd, ondersteunt daarbij. Lees meer op evolvagroup.nl.

Coöperatie Verbindend Leiden

We leven in een veranderend tijdperk; de verzorgingsstaat staat onder druk. Daarom boren we onze betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid aan. Deze tijd vraagt om mensen die actief meedoen in de samenleving. Verbindend leiderschap nodigt hen daartoe uit, biedt ruimte, stimuleert om ruimte te nemen en gaat uit van de eigen kracht van iedereen die een steentje bijdraagt.

Verbindend leiderschap verbindt deze individuele krachten. Want samenwerking maakt ons sterker. We zijn deel van een geheel. Ik is wij. We staan altijd in verbinding met de wereld om ons heen. Met de plek waar we wonen en de organisatie waarin we werken. Met familie, vrienden, collega’s, buren, partners…. Én met onszelf. Dat maakt dat iedereen ertoe doet; iedereen levert een zinvolle bijdrage aan relaties, een organisatie en de samenleving. Verbindend leiderschap. Lees meer op verbindendleiden.nl.

Coöperatie Verbindend Leiden